ตัวอย่างงานกระเป๋าผ้ากระสอบ

บ.ซายน์สเปค จำกัด
ขนาด 15*12*5 นิ้ว

กระเป๋าผ้ากระสอบ

บ.ไลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด
ขนาด 15*12*5  นิ้ว

บ.เงาะถอดรูป จำกัด
ขนาดกระเป๋า 15*12*5 นิ้ว

Srinakarinwirot University
ขนาด 15*12*5 นิ้ว