ด้วยสถานะการณ์ของสภาวะเรือนกระจกในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างมาก ในการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป โลกมีอุณภูมิที่สูงขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกๆปี ด้วยสาเหตุหลายปัจจัย ทั้งการตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรทำชาติถูกทำลาย ลดน้อยลงไป พื้นที่ป่าถูกบุกรุก  ถูกแทนที่บ้านเรือน หรือการทำการเกษตร นับวันปัญหาเหล่านีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลก การใช้สิ่งของต่างๆย่อมเพิ่มขึ้นตามมา การเพิ่มของประชากร ย่อมให้เกิดการใช้ การทิ้งของทำให้เกิดขยะตามมา ต้องสูญเสเีบพลังงานให้การกำจัด เผาทำลายขยะพลาสติก ที่ไม่สามารถย่อยได้เองตามธรรมชาติ

การใช้กระเป๋าผ้า จะเป็นทางเลือกหนึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในการช่วยลดกระบวนการใช้งานของถุงพลาสติก การลำลายถุงพลาสติก

global warming